От инструментални стомани / Други.

  • - - - 7224900229 80: С квадратно или правоъгълно напречно сечение
  • - - - 7224900289 10: Други
  • - - - - 7224900289 80: Горещовалцувани или получени чрез непрекъснато леене
  • - - - - 7224900299 80: Други