Електронни / Други, без регистриращо устройство.

  • - - - - - 9030333010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 9030333090 80: Други