Други инструменти и апарати / Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери), с изключение на инструментите и апаратите от № 9014, 9015, 9028 или 9032.

Čeština 1 Deutsch 1 Français 1

  • - - 9026802000 80: Електронни
  • - - 9026808000 80: Други