Пробивни инструменти (дрелки) от всякакъв вид, включително ротативните.

  • - - - 8467211000 80: Работещи без външен източник на енергия
  • - - - 8467219100 10: Други
  • - - - - 8467219100 80: Електропневматични
  • - - - - 8467219900 80 (0/1) : Други