Инструменти за разстъргване, райбероване или за протегляне.

  • - - 8207601000 80: С работна част от диаманти или от агломерирани диаманти
  • - - 8207603000 10: С работна част от други материали
  • - - - 8207603000 20: Инструменти за разстъргване и райбероване
  • - - - - 8207603000 80: За обработка на метали
  • - - - - 8207605000 80: Други
  • - - - 8207607000 10: Инструменти за протегляне
  • - - - - 8207607000 80: За обработка на метали
  • - - - - 8207609000 80: Други