Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0910110000 10: Джинджифил (исиот)
  • - - 0910110000 80: Несмлян, нито пулверизиран
  • - - 0910120000 80 (0/1) : Смлян или пулверизиран
  • - 0910200000 80 (2/0) : Шафран
  • - 0910300000 80: Куркума
  • - 0910910000 10: Други подправки
  • - - 0910910000 80 (4/0) : Смеси, посочени в забележка|1|б) на настоящата глава
  • - - 0910990000 80 (10/0) : Други