Други / Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване.

Čeština 2

  • - - - 8544492000 80 (0/3) : От видовете, използвани за телекомуникация, за напрежение, непревишаващо 80 V
  • - - - 8544499100 10 (0/1) : Други
  • - - - - 8544499100 80 (2/0) : Проводници и кабели, с диаметър на жилото, превишаващ 0,51 mm
  • - - - - 8544499300 10: Други
  • - - - - - 8544499300 80 (4/0) : За напрежение, непревишаващо 80 V
  • - - - - - 8544499500 80: За напрежение, превишаващо 80 V, но по-малко от 1 000 V
  • - - - - - 8544499900 80: За напрежение от 1 000 V