Други / Оптични влакна, снопове и кабели, от оптични влакна.

Dansk 1 Deutsch 4 Français 6 Nederlands 2

  • - - - 9001109010 80: Инвертори на образ, направени от сбор от оптични влакна
  • - - - 9001109030 80: Полимерно оптично влакно със: - полиметилметакрилатна сърцевина, - обвивка от флуориран полимер, - диаметър не по-голям от 3,0 mm и - дължина повече от 150 mот видовете, използвани в производството на кабели с полимерни влакна
  • - - - 9001109040 80: Фиброоптични плаки: - без покритие и небоядисани, - с дължина от 30 mm или повече, но не повече от 234,5 mm, - с ширина от 7 mm или повече, но не повече от 28 mm, и - с височина от 0,5 mm или повече, но не повече от 3 mm, oт вида, използван в денталните рентгенови системи
  • - - - 9001109090 80: Други