Кадифета и плюшове, основни / Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, различни от артикулите от № 5802 или 5806.

  • - - - 5801270010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - 5801270090 80: Други