Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени "с дълъг влас") и хавлиени платове, трикотажни.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 6001100000 80 (3/0) : Платове, наречени "с дълъг влас"
  • - 6001210000 10: Хавлиени платове
  • - - 6001210000 80: От памук
  • - - 6001220000 80: От синтетични или от изкуствени влакна
  • - - 6001290000 80 (2/0) : От други текстилни материали
  • - 6001910000 10: Други
  • - - 6001910000 80: От памук
  • - - 6001920000 80: От синтетични или от изкуствени влакна
  • - - 6001990000 80 (2/0) : От други текстилни материали