Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, различни от артикулите от № 5802 или 5806.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5801100000 80: От вълна или от фини животински косми
 • - 5801210000 10: От памук
 • - - 5801210000 80 (2/0) : Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан флор
 • - - 5801220000 80 (2/0) : Рипсени кадифета и рипсени плюшове, вътъчни, с разрязан флор
 • - - 5801230000 80 (2/0) : Други кадифета и плюшове, вътъчни
 • - - 5801260000 80 (2/0) : Тъкани от шенилна прежда
 • - - 5801270000 80 (2/0) : Кадифета и плюшове, основни
 • - 5801310000 10: От синтетични или изкуствени влакна
 • - - 5801310000 80: Кадифета и плюшове, вътъчни, с неразрязан флор
 • - - 5801320000 80: Рипсени кадифета и рипсени плюшове, вътъчни, с разрязан флор
 • - - 5801330000 80: Други кадифета и плюшове, вътъчни
 • - - 5801360000 80 (0/1) : Тъкани от шенилна прежда
 • - - 5801370000 80: Кадифета и плюшове, основни
 • - 5801900000 80 (2/0) : От други текстилни материали