Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени.

Deutsch 4 Français 2

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

Счукани какаови зърна, получени от какаови…

какао; обелен; поставени в опаковки; топлинно третиран; раздробен

Счукани какаови зърна, получени от какаови зърна (Theobroma cacao), преминали термична обработка, обелени и натрошени. Стоката е представена в опаковки от 200 грама или 20 кг.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАКАО ОБЕЛЕН ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ТОПЛИННО ТРЕТИРАН РАЗДРОБЕН