Както с бутален двигател с искрово запалване, така и с електродвигател като двигатели за задвижване.

  • - - 8702301000 80: С работен обем, превишаващ 2 800 cm$3
  • - - 8702309000 80: С работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3