Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid) (Ommastrephes sagittatus).

  • - - - - 0307496010 80: Пушени, дори топло пушени, необработени по друг начин
  • - - - - 0307496090 80: Други