Други изделия / Изделия от камъни или от други минерални материали (включително въглеродните влакна, изделията от тях и изделията от торф), неупоменати, нито включени другаде.

Dansk 1 Deutsch 4 Français 2 Slovenčina 2

Плоскости (панели) за строителството, устойчиви…

с правоъгълна форма; магнезий; панел; стъклени влакна; за строителството

Плоскости (панели) за строителството, устойчиви на горене, влага, плесен и мухъл. Състоят се от няколко слоя, както следва: - вътрешен слой – ронлив, със зърнеста структура, който е смес от различни минерални материали – магнезит (магнезиев карбонат), доломит (двоен карбонат на калция и магнезия) и магнезиев хлорид.

Минералните материали не са обработени термично; - мрежа от стъклени влакна върху двете повърхности на вътрешния слой; - минерална замазка, нанесена върху мрежата, т.е. върху двете повърхности на панела.

Стоката представлява изделие, съставено от различни материали, по смисъла на основно правило 3б).

Като се има предвид структурата и предназначението, основният характер се определя от минералните материали – магнезит, доломит и магнезиев хлорид.

Номер на:
BGBG/2010/000006.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: С ПРАВОЪГЪЛНА ФОРМА МАГНЕЗИЙ ПАНЕЛ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО