Други варовикови камъни / Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от № 6801; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително шистите), дори върху подложка; гранули, отломки и прах от естествени камъни (включително шистите), оцветени изкуствено.

  • - - - 6802920010 80 (0/1) : Ръчно обработени, скулптирани
  • - - - 6802920090 80: Други