ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ.

 • 6801000000 80: Павета, бордюри за тротоари и плочи за паваж, от естествени камъни (различни от шистите)
 • 6802000000 80 (10/0) : Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от № 6801; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително шистите), дори върху подложка; гранули, отломки и прах от естествени камъни (включително шистите), оцветени изкуствено
 • 6803000000 80 (2/0) : Обработени естествени шисти и изделия от естествени или агломерирани шисти
 • 6804000000 80 (6/0) : Мелнични камъни и подобни артикули, без стойки, за мелене, дефибриране, стриване, точене, полиране, шлайфане или нарязване, камъни за ръчно точене или полиране и техните части от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика, дори с части от други материали
 • 6805000000 80 (3/0) : Естествени или изкуствени абразиви на прах или на зърна, нанесени върху текстилни продукти, хартия, картон или други материали, дори нарязани, зашити или съединени по друг начин
 • 6806000000 80 (3/0) : Шлакови вати, минерални вати; експандиран вермикулит, експандирани глини, пеношлаки и подобни експандирани минерални продукти; смеси и изделия от минерални материали, използвани като термични или звукови изолатори или за поглъщане на звука, с изключение на тези от № 6811, 6812 или от глава 69
 • 6807000000 80 (2/0) : Изделия от асфалт или от подобни продукти (например нефтен битум, смола)
 • 6808000000 80: Пана, плоскости, плочки, блокчета и подобни артикули от растителни влакна, от слама или от трици, трески, частици, стърготини или други отпадъци от дърво, агломерирани с цимент, с гипс или с други минерални свързващи вещества
 • 6809000000 80 (4/0) : Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс
 • 6810000000 80 (6/0) : Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, дори армирани
 • 6811000000 80 (5/0) : Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни
 • 6812000000 80 (6/0) : Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или на базата на азбест и на магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест (прежди, конци, тъкани, облекла, шапки, обувки, уплътнения), дори армирани, различни от тези в № 6811 или 6813
 • 6813000000 80 (4/0) : Триещи се гарнитури (например плочи, рула, ленти, сегменти, дискове, шайби), немонтирани, за спирачки, за съединители или за всякакви триещи се части, на базата на азбест, други минерални вещества или целулоза, дори комбинирани с текстил или други материали
 • 6814000000 80 (2/0) : Обработена слюда и изделия от слюда, включително агломерирана или възстановена слюда, дори върху подложка от хартия, от картон или от други материали
 • 6815000000 80 (5/0) : Изделия от камъни или от други минерални материали (включително въглеродните влакна, изделията от тях и изделията от торф), неупоменати, нито включени другаде