Разфасовки и карантии, пресни или охладени.

 • - - - 0207261000 10: Разфасовки
 • - - - - 0207261000 80: Обезкостени
 • - - - - 0207262000 10: Необезкостени
 • - - - - - 0207262000 80: Половинки или четвъртинки
 • - - - - - 0207263000 80: Цели крилца, дори без връхчета
 • - - - - - 0207264000 80: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
 • - - - - - 0207265000 80: Гърди и разфасовки от тях
 • - - - - - 0207266000 10: Бутчета и разфасовки от тях
 • - - - - - - 0207266000 80: Кълки и разфасовки от тях
 • - - - - - - 0207267000 80: Други
 • - - - - - 0207268000 80: Други
 • - - - 0207269100 10: Карантии
 • - - - - 0207269100 80: Черен дроб
 • - - - - 0207269900 80: Други