Други / Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени.

  • - - - 0206291000 80: Предназначени за производство на фармацевтични препарати
  • - - - 0206299100 10: Други
  • - - - - 0206299100 80 (20/0) : Месести части от диафрагмата
  • - - - - 0206299900 80: Други