Черен дроб / От токачки / Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени.

  • - - - - - 0207609110 80: Пресни или охладени
  • - - - - - 0207609190 80: Други