Други / Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 2

  • - - - - 2918199820 80: L-Ябълчна киселина (CAS RN 97-67-6)
  • - - - - 2918199890 80: Други