Литиеви карбонати / Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат.

  • - - - 2836910020 80: Литиев карбонат, съдържащ един или повече от следните примеси със съответните концентрации: - 2 mg/kg или повече арсен, - 200 mg/kg или повече калций, - 200 mg/kg или повече хлориди, - 20 mg/kg или повече желязо, - 150 mg/kg или повече магнезий, - 20 mg/kg или повече тежки метали, - 300 mg/kg или повече калий, - 300 mg/kg или повече натрий, - 200 mg/kg или повече сулфати, определени в съответствие с методите от Европейската Фармакопея
  • - - - 2836910090 80: Други