Други самоходни кари / Кари високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство.

  • - - 8427201100 10: С височина на подема 1 m или повече
  • - - - 8427201100 80: Кари високоповдигачи с висока проходимост
  • - - - 8427201900 80: Други
  • - - 8427209000 80: Други