Хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни.

  • - - 4806401000 80: Хартия "кристал"
  • - - 4806409000 80: Други