Други / Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от продуктите от № 4803, 4809 или 4810.

Čeština 3 Deutsch 75 English 37 Suomi 12 Français 29 Hrvatski 1 Nederlands 2 Polski 8 Română 2 Slovenčina 4 Slovenščina 1

Стоката представлява опаковъчен материал…

покрит; хартия; за опаковка на стоки; полиетилен

Стоката представлява опаковъчен материал от хартия и полиетилен - предназначен за опаковане на продукта "pharmacoll“ (Paper + Polyethylene Packaging materials), покрит с пластмаса (полиетилен), напечатан.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПОКРИТ ХАРТИЯ ЗА ОПАКОВКА НА СТОКИ ПОЛИЕТИЛЕН

Хартия, с полиетиленово покритие, напечатана.…

напечатан; хартия; от полиетилен; с прибавка

Хартия, с полиетиленово покритие, напечатана. Представена на роли. За индустриални опаковки. Съгласно представената със заявлението техническа спецификация, теглото на изделието не превишава 150 g/m2.

Дебелината на слоя полиетилен не превишава половината от общата дебелина на изделието.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НАПЕЧАТАН ХАРТИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН С ПРИБАВКА

Стоката представлява хартия, двустранно покрита…

Стоката представлява хартия, двустранно покрита с пластмаса - фенол-формалдехидна смола, като дебелината на покритието непревишава половината от общата дебелина.

Хартията е неизбелена и с тегло на квадратен метър непревишаващо 150 g. Предназначена е за ламиниране на водоустойчив строителен шперплат.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ХАРТИЯ ИМПРЕГНИРАН СМОЛИ