Врати и техните каси и прагове.

  • - - 4418201000 80: От тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 от настоящата глава
  • - - 4418205000 80: От иглолистни дървесни видове
  • - - 4418208000 80: От други дървесни видове