Покриващи глезена / Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа.

 • - - - 6403910500 80 (2/0) : С основно ходило от дърво, без вътрешни ходила
 • - - - 6403911100 10: Други
 • - - - - 6403911100 20: Покриващи глезена, но непокриващи прасеца, с вътрешни ходила с дължина
 • - - - - - 6403911100 80: По-малка от 24 сm
 • - - - - - 6403911300 10: 24 сm или повече
 • - - - - - - 6403911300 80: Обувки, от модела на които не може да се познае дали са за мъже или за жени
 • - - - - - - 6403911600 10: Други
 • - - - - - - - 6403911600 80: За мъже
 • - - - - - - - 6403911800 80: За жени
 • - - - - 6403919100 10: Други, с вътрешни ходила с дължина
 • - - - - - 6403919100 80: По-малка от 24 сm
 • - - - - - 6403919300 10: 24 сm или повече
 • - - - - - - 6403919300 80: Обувки, от модела на които не може да се познае дали са за мъже или за жени
 • - - - - - - 6403919600 10: Други
 • - - - - - - - 6403919600 80: За мъже
 • - - - - - - - 6403919800 80: За жени