Уплътнители / Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук.

Čeština 22 Deutsch 200 English 3 Français 12 Magyar 3 Nederlands 1 Polski 20 Slovenčina 5 Slovenščina 3

  • - - - 4016930010 80: За техническа употреба, предназначени за гражданската авиация
  • - - - 4016930020 80: Уплътнител от вулканизиран каучук (етилен-пропилен-диенови мономери), с допустимо излизане на материала в мястото на разделяне на формата не повече от 0,25 mm, във форма на правоъгълник: - с дължина 72 mm или повече, но не повече от 825 mm; - с ширина 18 mm или повече, но не повече от 155 mm
  • - - - 4016930090 80: Други