От видовете, използвани в авиацията.

  • - - 4011300010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 4011300090 80: Други