Други / Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от масла, в първични форми или на плочи, листове или ленти; смеси от продуктите от № 4001 с продукти от настоящата позиция, в първични форми или на плочи, листове или ленти.

  • - - - 4002191000 80: Стирен-бутадиенов каучук, получен чрез емулсионна полимеризация (Е-SBR), под формата на топки
  • - - - 4002192000 80: Стирен-бутадиен-стиренов блок съполимери, получени чрез полимеризация в разтвор (SBS, термопластични еластомери), под формата на гранули, трохи или прахове
  • - - - 4002193000 80: Стирен-бутадиенов каучук (SBR), получен чрез полимеризация в разтвор (S-SBR), под формата на топки
  • - - - 4002199000 80: Други