Други, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно).

  • - - - 7207121000 80: Валцовани или получени чрез непрекъснато леене
  • - - - 7207129000 80: Ковани