Изолационни части от керамика / Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите от № 8546; изолационни тръби и техните части за свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация.

Deutsch 10

  • - - 8547100010 80: Изолационни принадлежности от керамика, съдържащи тегловно 90 % или повече алуминиев оксид, метализирани, под формата на кух цилиндър с външен диаметър 20 mm или по-голям, но непревишаващ 250 mm, предназначени за направата на вакуумни прекъсвачи
  • - - 8547100090 80 (0/4) : Други