КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ.

Deutsch 14 Ελληνικά 1 English 5 Español 2 Eesti 1 Suomi 1 Français 2 Hrvatski 2 Magyar 5 Polski 20 Slovenščina 3

 • 6901000000 10: I. ПРОДУКТИ ОТ ИНФУЗОРНА СИЛИКАТНА ПРЪСТ ИЛИ АНАЛОГИЧНА СИЛИКАТНА ПРЪСТ И ОГНЕУПОРНИ ПРОДУКТИ
 • 6901000000 80: Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) или от аналогична силикатна пръст
 • 6902000000 80 (3/0) : Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични изделия за строителството, различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст
 • 6903000000 80 (3/0) : Други огнеупорни керамични изделия (например реторти, тигели, муфели, форсунги, запушалки, стойки, чашки, тръби, защитни обвивки, пръчки), различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст
 • 6904000000 10: II. ДРУГИ КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ
 • 6904000000 80 (2/0) : Строителни тухли, подови блокчета, кахли и подобни артикули от керамика
 • 6905000000 80 (2/0) : Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти, от керамика, и други керамични изделия за строителството
 • 6906000000 80: Тръби, свръзки и принадлежности за тръбопроводи, от керамика
 • 6907000000 80 (6/0) : Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, дори върху подложка, от керамика; керамика за дообработка
 • 6909000000 80 (5/0) : Прибори и артикули от керамика за химически или други технически цели; корита, вани и подобни съдове за селското стопанство от керамика; гърнета и подобни съдове за транспорт или амбалаж, от керамика
 • 6910000000 80 (2/0) : Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, тоалетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика
 • 6911000000 80 (2/0) : Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули, от порцелан
 • 6912000000 80 (10/1) : Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули от керамични материали, различни от порцелана
 • 6913000000 80 (2/0) : Статуетки и други предмети за украса, от керамика
 • 6914000000 80 (2/0) : Други изделия от керамика