Други / Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Čeština 1 Dansk 1 Deutsch 5 English 3 Français 1 Italiano 1 Nederlands 4 Polski 1 Slovenščina 1

  • - - - 2914691000 80: 1,4-Нафтохинон
  • - - - 2914698000 80 (6/0) : Други