От други текстилни материали / Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани.