Естери на метакриловата киселина.

Deutsch 2 Slovenčina 1

  • - - - 2916140010 80: 2,3-Епоксипропил метакрилат (CAS RN 106-91-2)
  • - - - 2916140020 80: Етил метакрилат (CAS RN 97-63-2)
  • - - - 2916140030 80: Алил метакрилат (CAS RN 96-05-9) и неговите изомери, с чистота 98 тегловни % или повече, и съдържащ поне : - 0,01 % или повече, но не повече от 0,02 % алилов алкохол (CAS RN 107-18-6), - 0,01 % или повече, но не повече от 0,1 % метакрилова киселина (CAS RN 79-41-4) и - 0,5 % или повече, но не повече от 1 % 4-метоксифенол (CAS RN 150-76-5)
  • - - - 2916140090 80: Други