Карбоксилни киселини с алдехидни или кетонни групи, но без други кислородни функционални групи, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни.

Deutsch 3

  • - - 2918300010 80: Бензофенон-3,3′,4,4′-тетракарбоксилов дианхидрид (CAS RN 2421-28-5)
  • - - 2918300030 80: Метил-2-бензоилбензоат (CAS RN 606-28-0)
  • - - 2918300050 80: Етил ацетоацетат (CAS RN 141-97-9)
  • - - 2918300060 80: 4-Оксовалерианова киселина(CAS RN 123-76-2)
  • - - 2918300070 80: 2-[4-Хлоро-3-(хлоросулфонил)бензоил]бензоена киселина (CAS RN 68592-12-1)
  • - - 2918300080 80: Метил бензоилформат (CAS RN 15206-55-0)
  • - - 2918300090 80 (0/1) : Други