Други / Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - 2920901000 80 (8/0) : Естери на сярната киселина и естери на въглеродната киселина; техните соли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
  • - - 2920907000 80 (3/0) : Други