Мастно-кисел дестилат / Други / Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли.

Čeština 1 Dansk 2

  • - - - - 3823193020 10: Дестилат от палмови мастни киселини, хидрогениран или не, със съдържание на свободни мастни киселини 80 % или повече, за употреба при производството на
  • - - - - - 3823193020 80: промишлени монокарбоксилни мастни киселини от позиция 3823, стеаринова киселина от позиция 3823, стеаринова киселина от позиция 2915, палмитинова киселина от позиция 2915
  • - - - - - 3823193030 80: препарати от подпозиция 2309, използвани за храна на животни
  • - - - - 3823193080 10: Друг
  • - - - - - 3823193080 80: От вид, използван за храна на животни
  • - - - - - 3823193089 80: Друг