Други / Аминосъединения с кислородни функционални групи.

Čeština 5 Deutsch 38 Ελληνικά 3 English 38 Español 1 Français 4 Magyar 1 Nederlands 1 Polski 6 Slovenčina 7

Продуктът е самостоятелно представено органично…

Продуктът е самостоятелно представено органично съединение (прахообразно) с определен химичен състав – натриева сол на аминокиселина.

Същият е субстанция за фармацевтичното производство. Не е представен в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО КАТО ПРАХ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Кристално вещество, аминооцетна киселина…

Кристално вещество, аминооцетна киселина – Глицин (Glycine) /CAS № 56-40-6/.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ КАТО КРИСТАЛИ