От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/).

  • - - 0208401000 80: Месо от китове
  • - - 0208402000 80: Месо от тюлен
  • - - 0208408000 80: Други