С клавиш или бутон / Други прекъсвачи, превключватели и разединители.

  • - - - - - 8536501110 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - 8536501131 10: Други
  • - - - - - - 8536501131 80: Kомутатор от типа на тези за монтаж върху печатни схеми, работещ при 4,9 N (± 0,9 N), в корпус
  • - - - - - - 8536501132 80: Механичен тактов прекъсвач, за свързване на електронни схеми, работещ при напрежение непревишаващо 60V и сила на тока непревишаваща 50mA, предназначен за производството на продукти от позиции8521или8528
  • - - - - - - 8536501135 80: Механични прекъсвачи за връзки в електрически вериги, с: - напрежение 14,4 V или повече, но не повече от 42 V, - големина на тока 10 A или повече, но не повече от 42 A, използвани в производството на машини, попадащи в позиция 8467
  • - - - - - - 8536501140 80: Бутонен превключвател за запалване без ключ за напрежение 12 V в пластмасов корпус, съдържащ поне: - печатна платка, - светодиод, - конектор, - скоби за монтиране за използване при производството на стоки от глава 87
  • - - - - - - 8536501199 80: Други