Предназначени за клане / Други.

  • - - - - - - - 0102295110 80: Без нито един поникнал постоянен зъб и с тегло равно или по-голямо от 320 kg, но непревишаващо 470 kg
  • - - - - - - - 0102295190 80: Други