Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и подобни инструменти.

Скримпващи клещи. Клещи за заголване на кабели.

Скримпващи клещи. Клещи за заголване на кабели.

Начална дата на валидност:
.