Други / Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия; кобалт и изделия от кобалт, включително отпадъците и отломките.

Čeština 4 Deutsch 2 English 4 Polski 2

  • - - 8105900010 80: Пръти или тел от кобалтова сплав, съдържаща тегловно: - 35 % (± 2 %) кобалт, - 25 % (± 1 %) никел, - 19 % (± 1 %) хром и - 7 % (± 2 %) желязо в съответствие със спецификациите за материали AMS 5842, от вид, използван в авиационно-космическата промишленост
  • - - 8105900090 80: Други