Други / Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия; кобалт и изделия от кобалт, включително отпадъците и отломките.

  • - - 8105900010 80: Пръти или тел от кобалтова сплав, съдържаща тегловно: -|35|% (± 2|%) кобалт, -|25|% (± 1|%) никел, -|19|% (± 1|%) хром и -|7|% (± 2|%) желязо в съответствие със спецификациите за материали AMS 5842, от вид, използван в авиационно-космическата промишленост
  • - - 8105900090 80: Други