Замшеви кожи - гюдерии (включително комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи).

  • - - 4114101000 80: От овце
  • - - 4114109000 80: От други животни