С вълна / Сурови овчи кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква в) от настоящата глава.

  • - - 4102101000 80: Агнешка
  • - - 4102109000 80: Други