Други / Лицеви кожи, нецепени; цепени лицеви кожи.

Deutsch 1 English 1

  • - - - - - 4104411910 80: Биволски лицеви кожи, цепени, хромно издъбени, додъбени със синтетични дъбители ("crust"), в сухо състояние
  • - - - - - 4104411990 80: Други