Машини, които могат да извършват различни видове обработващи операции, без смяна на инструментите между операциите.

  • - - 8465101000 80: С ръчно подаване на обработвания детайл между отделните операции
  • - - 8465109000 80: Без ръчно подаване на обработвания детайл между отделните операции