Части и принадлежности за машините и устройствата, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442.

  • - - - 8443911000 80: За машините от подпозиция 8443 19 40
  • - - - 8443919100 10: Други
  • - - - - 8443919100 80: Излети или формовани от чугун, желязо или стомана
  • - - - - 8443919900 80: Други